Grupa produktowa
Modulens O AFC-S../B 160 SL
Zaznaczone:

Produkty główne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
7613748 Modulens O AFC-S 18/B160 SL/DIEMATIC Evolution Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 10,6-18,0 kW 201.000 41 830,00
7613750 Modulens O AFC-S 24/B160 SL/DIEMATIC Evolution Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 14,1-24,0 kW 201.000 42 220,00
7613752 Modulens O AFC-S 30/B160 SL/DIEMATIC Evolution Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 17,6-30,0 kW 221.000 42 510,00
Moduły hydrauliczne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100017736 Ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego MV10 3.200 1 040,00
7608112 Wewnętrzny zespół pompowy z mieszaczem z pompą klasy A MV31 5.900 3 390,00
100016490 Zestaw dostosowawczy zewnętrznego zaworu 3-drogowego MV6 3.400 530,00
100020167 Zespół pompowy do obiegu bez mieszacza z pompą klasy A EA143 5.850 2 520,00
7608024 Zestaw dostosowawczy zewnętrznej pompy obiegowej MV30 0.400 159,00
100020168 Zespół pompowy do obiegu z mieszaczem z pompą klasy A EA144 5.400 3 580,00
100020164 Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi EA140 5.900 1 320,00
100020165 Konsola montażowa rozdzielacza hydraulicznego EA140 EA141 1.050 166,00
89557009 Zestaw połączeniowy G oraz R (1" i 3/4") BH84 0.300 175,00
Akcesoria kotłów
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100016432 Naczynie wzbiorcze 18 litrów MV4 3.400 610,00
100004290 Neutralizator kondensatu FM155 7.400 1 290,00
100004291 Zestaw uzupełniający do neutralizatora kondensatu FM156 5.800 710,00
100004292 Wspornik neutralizatora kondensatu FM157 1.800 710,00
100004293 Pompa tłocząca FM158 1.900 2 040,00
100019346 Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 3.800 1 910,00
Przygotowanie c.w.u.
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
7611256 Zestaw połączeń kocioł/podgrzewacz z pompą klasy A do B220 SHL MV35 10.500 3 290,00
7608113 Zestaw połączeniowy kocioł/podgrzewacz z pompą klasy A do B160SL MV32 10.000 2 940,00
7608114 Zestaw armatury połączeniowej dla zewnętrznego podgrzewacza c.w.u. HEE MV33 1 700,00
100000030P Czujnik c.w.u. AD212P 0.200 182,00
Wyposażenie dodatkowe „Regulacje”
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100013304 Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego AD249 0.400 630,00
88017851 Kabel BUS L=12 m AD134 0.400 580,00
100000030P Czujnik c.w.u. AD212P 0.200 182,00
88017017P Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 0.200 182,00
7691375 SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy AD324 0.350 1 250,00
S103293 ISense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy AD289 0.294 860,00
S103295 ISense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy AD288 0.500 1 970,00
85757741 AF60 Czujnik zewnętrzny FM46 0.100 182,00
7688305 Wtyczki mostkujące BUS AD321 0.100 362,00
7663561 S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące AD309 0.600 580,00
7663618 S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące AD308 0.200 317,00
7663619 S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące AD310 0.800 750,00
7676561 VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 3.100 6 200,00
100012645P Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 0.300 400,00
100013138P Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 0.400 710,00
Zaznaczone:


Wpisz minimum 3 znaki!