Logowanie klienta
Zaloguj się do sklepu:

Koszyk
Wartość netto:
0 PLN
Ta strona stosuje technologię Cookies więcej
Grupa produktowa
Modulens O AFC-S../B 160 SL
Zaznaczone:

Produkty główne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
7613750 Modulens O AFC-S 24/B160 SL/DIEMATIC Evolution Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 14,1-24,0 kW 201.000 44 330,00
7613752 Modulens O AFC-S 30/B160 SL/DIEMATIC Evolution Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 17,6-30,0 kW 221.000 44 640,00
Moduły hydrauliczne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100017736 Ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego MV10 3.200 1 140,00
7608112 Wewnętrzny zespół pompowy z mieszaczem z pompą klasy A MV31 5.900 3 740,00
100016490 Zestaw dostosowawczy zewnętrznego zaworu 3-drogowego MV6 3.400 590,00
100020167 Zespół pompowy do obiegu bez mieszacza z pompą klasy A EA143 5.850 2 780,00
7608024 Zestaw dostosowawczy zewnętrznej pompy obiegowej MV30 0.400 175,00
100020168 Zespół pompowy do obiegu z mieszaczem z pompą klasy A EA144 5.400 3 950,00
100020164 Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi EA140 5.900 1 460,00
100020165 Konsola montażowa rozdzielacza hydraulicznego EA140 EA141 1.050 183,00
89557009 Zestaw połączeniowy G oraz R (1" i 3/4") BH84 0.300 193,00
Akcesoria kotłów
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100016432 Naczynie wzbiorcze 18 litrów MV4 3.400 670,00
100004290 Neutralizator kondensatu FM155 7.400 1 420,00
100004291 Zestaw uzupełniający do neutralizatora kondensatu FM156 5.800 790,00
100004292 Wspornik neutralizatora kondensatu FM157 1.800 790,00
100004293 Pompa tłocząca FM158 1.900 2 250,00
100019346 Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 3.800 2 110,00
Przygotowanie c.w.u.
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
7611256 Zestaw połączeń kocioł/podgrzewacz z pompą klasy A do B220 SHL MV35 10.500 3 620,00
7608113 Zestaw połączeniowy kocioł/podgrzewacz z pompą klasy A do B160SL MV32 10.000 3 240,00
7608114 Zestaw armatury połączeniowej dla zewnętrznego podgrzewacza c.w.u. HEE MV33 1 880,00
100000030P Czujnik c.w.u. AD212P 0.200 201,00
Wyposażenie dodatkowe „Regulacje”
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100013304 Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego AD249 0.400 690,00
88017851 Kabel BUS L=12 m AD134 0.400 640,00
100000030P Czujnik c.w.u. AD212P 0.200 201,00
88017017P Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5 m AD199p 0.200 201,00
7691375 SMART TC Termostat pokojowy modulujący przewodowy AD324 0.300 1 380,00
S103293 ISense Termostat pokojowy modulujący programowalny przewodowy AD289 0.294 950,00
S103295 ISense Radio Termostat pokojowy modulujący programowalny bezprzewodowy AD288 0.500 2 170,00
85757741 AF60 Czujnik zewnętrzny FM46 0.100 201,00
7688305 Wtyczki mostkujące BUS AD321 0.100 399,00
7663561 S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujące AD309 0.600 640,00
7663618 S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujące
(nowy numer 7663618P)
AD308 0.200 350,00
7663619 S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujące AD310 0.800 830,00
7676561 VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 3.100 na zapytanie
100012645P Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247P 0.300 440,00
100013138P Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248P 0.400 790,00
100013305P Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250P 0.100 201,00
Zaznaczone:


Wpisz minimum 3 znaki!