Grupa produktowa
Modulens G AGC 15, AGC 25, AGC 35
Zaznaczone:

Produkty główne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100016313 Modulens G AGC 15/DIEMATIC iSystem Kocioł gazowy kondensacyjny stojący 3,4-15,8 kW JA2 60.000 13 640,00
100016314 Modulens G AGC 25/DIEMATIC iSystem Kocioł gazowy kondensacyjny stojący 5,6-25,5 kW JA3 60.000 13 930,00
100016315 Modulens G AGC 35/DIEMATIC iSystem Kocioł gazowy kondensacyjny stojący 7,0-35,9 kW JA4 63.000 14 810,00
100016313HC Modulens G AGC 15/DIEMATIC iSystem/HC Kocioł gazowy kondensacyjny 3,4-15,8 kW 60.000 15 420,00
100016314HC Modulens G AGC 25/DIEMATIC iSystem/HC Kocioł gazowy kondensacyjny 5,6-25,5 kW 60.000 15 730,00
100016315HC Modulens G AGC 35/DIEMATIC iSystem/HC Kocioł gazowy kondensacyjny 7,0-35,9 kW 63.400 16 590,00
ZESTAWY PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO dla AGC…/V 100 HL, V 160 SL i V 220 SHL - modele kolumnowe (nie dostarczane z kotłem)
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100017394 Rama montażowa z kompletem zaworów wyjście centralne JA11 6.300 1 340,00
100017395 Rama montażowa z kompletem zaworów wyjście lewe JA12 5.900 1 690,00
100017396 Rama montażowa z kompletem zaworów wyjście prawe JA13 5.400 1 600,00
ZESTAWY PODŁ. HYDRAULICZNEGO dla AGC… (tylko c.o.) i AGC…/B 160 SL i B 220 SHL - modele z podgrzewaczem ustawionym obok kotła
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100017817 Rama montażowa z kompletem zaworów wyjście centralne JA34 4.100 880,00
Pozostałe akcesoria
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100019346 Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 3.800 1 660,00
S100250 SPS Rozdzielacz alternatywny spalinowy ø60/100 na ø80/80 DY868 0.400 240,00
S100465 Redukcja alternatywna ø80/125 HR38 0.200 228,00
100018163 Czujnik temperatury spalin JA38 1.800 276,00
100018164 Zestaw przezbrojeniowy na propan do AGC/MCA 15 JA39 0.100 75,00
100018165 Zestaw przezbrojeniowy na propan do AGC/EGC/MCA 25 JA40 0.100 75,00
100018166 Zestaw przezbrojeniowy na propan do AGC/MCA 35 JA41 0.100 75,00
Regulacje
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100018923 CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy AD284 0.300 910,00
100018924 CDI-D Programowalny czujnik pokojowy AD285 0.300 640,00
100013304 Płytka i czujnik dla zaworu mieszającego AD249 0.400 550,00
100013305 Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250 0.100 158,00
100013306 Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy AD251 0.200 430,00
100013307 Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik AD252 0.300 430,00
88017851 Kabel BUS L=12 m AD134 0.400 500,00
100018254 VM DIEMATIC iSystem Konsola sterownicza AD281 2.300 5 390,00
100000030P Czujnik c.w.u. AD212P 0.200 158,00
88017017P Czujnik dla zaworu mieszającego L=2,5 m AD199p 0.200 158,00
Moduły hydrauliczne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100017390 Zestaw do montażu zewnętrznego pakietu dla obiegu z zaworem mieszającym JA7 1.000 261,00
100020168 Zespół pompowy do obiegu z mieszaczem z pompą klasy A EA144 5.400 3 110,00
100020164 Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi EA140 5.900 1 150,00
100020165 Konsola montażowa rozdzielacza hydraulicznego EA140 EA141 1.050 144,00
7602811A Wewnętrzny zespół pompowy dla obiegu z mieszaczem wraz z pakietem uzupełniającym do AGC JA83 5.800 2 880,00
100020167 Zespół pompowy do obiegu bez mieszacza z pompą klasy A EA143 5.850 2 190,00
Przygotowanie c.w.u.
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100017393 Zestaw wewnętrzny do podłączenia niezależnego podgrzewacza JA10 1.000 327,00
100018204 Zespół naczynia wzbiorczego do c.w.u. ER233 4.500 1 300,00
100000030P Czujnik c.w.u. AD212P 0.200 158,00
DD Control
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100016095HC DD Home Control – moduł zdalnego nadzoru 0.500 2 040,00
100016096PC DD Project Control – moduł zdalnego nadzoru 0.400 2 390,00
Zaznaczone:


Wpisz minimum 3 znaki!