4. Stacje przygotowania c.w.u.Wpisz minimum 3 znaki!