Grupa produktowa
GT 530-17 do GT 530-25
Zaznaczone:

Produkty główne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100007057 GT 530-17/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 928-986 kW LG 3 874.300 na zapytanie
100007058 GT 530-18/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 986-1044 kW LG 4 087.300 na zapytanie
100007059 GT 530-19/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1044-1102 kW LG 4 264.800 na zapytanie
100007060 GT 530-20/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1102-1160 kW LG 4 512.800 na zapytanie
100007061 GT 530-21/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1160-1208 kW LG 4 704.300 na zapytanie
100007062 GT 530-22/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1208-1276 kW LG 4 892.300 na zapytanie
100007063 GT 530-23/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1276-1334 kW LG 5 087.800 na zapytanie
100007064 GT 530-24/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1334-1392 kW LG 5 277.300 na zapytanie
100007065 GT 530-25/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1392-1450 kW LG 5 477.300 na zapytanie
100006999 GT 530-17/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 928-986 kW LG 3 880.300 na zapytanie
100007000 GT 530-18/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 986-1044 kW LG 4 093.300 na zapytanie
100007001 GT 530-19/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1044-1102 kW LG 4 270.800 na zapytanie
100007002 GT 530-20/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1102-1160 kW LG 4 518.800 na zapytanie
100007003 GT 530-21/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1160-1208 kW LG 4 710.300 na zapytanie
100007004 GT 530-22/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1208-1276 kW LG 4 898.300 na zapytanie
100007005 GT 530-23/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1276-1334 kW LG 5 093.800 na zapytanie
100007006 GT 530-24/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1334-1392 kW LG 5 283.300 na zapytanie
100007007 GT 530-25/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1392-1450 kW LG 5 483.300 na zapytanie
100007019 GT 530-17/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 928-986 kW LG 3 881.800 na zapytanie
100007020 GT 530-18/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 986-1044 kW LG 4 094.800 na zapytanie
100007021 GT 530-19/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1044-1102 kW LG 4 272.300 na zapytanie
100007022 GT 530-20/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1102-1160 kW LG 4 520.300 na zapytanie
100007023 GT 530-21/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1160-1208 kW LG 4 711.800 na zapytanie
100007024 GT 530-22/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1208-1276 kW LG 4 899.800 na zapytanie
100007025 GT 530-23/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1276-1334 kW LG 5 095.300 na zapytanie
100007026 GT 530-24/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1334-1392 kW LG 5 284.800 na zapytanie
100007027 GT 530-25/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1392-1450 kW LG 5 484.800 na zapytanie
100007038 GT 530-17/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 928-986 kW LG 3 874.300 na zapytanie
100007039 GT 530-18/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 986-1044 kW LG 4 087.300 na zapytanie
100007040 GT 530-19/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1044-1102 kW LG 4 264.800 na zapytanie
100007041 GT 530-20/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1102-1160 kW LG 4 512.800 na zapytanie
100007042 GT 530-21/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1160-1208 kW LG 4 704.300 na zapytanie
100007043 GT 530-22/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1208-1276 kW LG 4 892.300 na zapytanie
100007044 GT 530-23/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1276-1334 kW LG 5 087.800 na zapytanie
100007045 GT 530-24/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1334-1392 kW LG 5 277.300 na zapytanie
100007046 GT 530-25/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus w członach luzem 1392-1450 kW LG 5 477.300 na zapytanie
Produkty główne - korpus zmontowany
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100007167 GT 530-17/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 928-986 kW GG 3 689.300 na zapytanie
100007168 GT 530-18/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 986-1044 kW GG 3 889.300 na zapytanie
100007169 GT 530-19/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1044-1102 kW GG 4 181.800 na zapytanie
100007170 GT 530-20/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1102-1160 kW GG 4 418.300 na zapytanie
100007171 GT 530-21/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1160-1208 kW GG 4 609.890 na zapytanie
100007172 GT 530-22/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1208-1276 kW GG 4 802.300 na zapytanie
100007173 GT 530-23/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1276-1334 kW GG 4 993.390 na zapytanie
100007174 GT 530-24/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1334-1392 kW GG 5 184.300 na zapytanie
100007175 GT 530-25/standard Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1392-1450 kW GG 5 210.390 na zapytanie
100007096 GT 530-17/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 928-986 kW GG 3 695.300 na zapytanie
100007097 GT 530-18/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 986-1044 kW GG 3 895.300 na zapytanie
100007098 GT 530-19/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1044-1102 kW GG 4 187.800 na zapytanie
100007099 GT 530-20/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1102-1160 kW GG 4 424.300 na zapytanie
100007100 GT 530-21/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1160-1208 kW GG 4 616.890 na zapytanie
100007101 GT 530-22/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1208-1276 kW GG 4 808.300 na zapytanie
100007102 GT 530-23/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1276-1334 kW GG 5 000.390 na zapytanie
100007103 GT 530-24/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1334-1392 kW GG 5 190.300 na zapytanie
100007104 GT 530-25/K3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1392-1450 kW GG 5 217.390 na zapytanie
100007148 GT 530-17/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 928-986 kW GG 3 689.300 na zapytanie
100007149 GT 530-18/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 986-1044 kW GG 3 889.300 na zapytanie
100007150 GT 530-19/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1044-1102 kW GG 4 181.800 na zapytanie
100007151 GT 530-20/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1102-1160 kW GG 4 418.300 na zapytanie
100007152 GT 530-21/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1160-1208 kW GG 4 615.800 na zapytanie
100007153 GT 530-22/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1208-1276 kW GG 4 802.300 na zapytanie
100007154 GT 530-23/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1276-1334 kW GG 4 995.300 na zapytanie
100007155 GT 530-24/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1334-1392 kW GG 5 184.300 na zapytanie
100007156 GT 530-25/B3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1392-1450 kW GG 5 216.300 na zapytanie
100007119 GT 530-17/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 928-986 kW GG 3 696.800 na zapytanie
100007120 GT 530-18/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 986-1044 kW 3 896.800 na zapytanie
100007121 GT 530-19/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1044-1102 kW GG 4 189.300 na zapytanie
100007122 GT 530-20/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1102-1160 kW GG 4 425.800 na zapytanie
100007123 GT 530-21/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1160-1208 kW GG 4 616.890 na zapytanie
100007124 GT 530-22/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1208-1276 kW GG 4 809.800 na zapytanie
100007125 GT 530-23/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1276-1334 kW GG 5 000.390 na zapytanie
100007126 GT 530-24/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1334-1392 kW GG 5 191.800 na zapytanie
100007127 GT 530-25/DIEMATIC 3 Kocioł olejowy/gazowy żeliwny stojący, korpus zmontowany 1392-1450 kW 5 217.390 na zapytanie
Akcesoria
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
82197781 Zestaw przekaźników do palnika BP51 0.800 640,00
82087759 Resor antywibracyjny do GT 530-17 do 530-20 AK20 8.000 2 610,00
82087760 Resor antywibracyjny do GT 530-21 do 530-25 AK21 10.000 3 280,00
Przygotowanie c.w.u.
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100000030 Czujnik c.w.u. AD212 0.200 130,00
Regulacje dla konsoli standard
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
82197729 Czujnik temperatury spalin BP28 0.300 na zapytanie
Regulacje dla konsoli B3
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
82197729 Czujnik temperatury spalin BP28 0.300 na zapytanie
100000030 Czujnik c.w.u. AD212 0.200 130,00
88017859 Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 0.100 75,00
100012645 Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247 AD247 0.300 385,00
100013138 Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248 0.400 840,00
Regulacje dla konsoli K3
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
85757743 Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego FM48 0.400 760,00
100004970 Płytka przekaźników oraz płytka i czujnik dla pierwszego zaworu mieszaczowego AD220 0.700 1 350,00
100018923 CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy AD284 0.300 750,00
100018924 CDI-D Programowalny czujnik pokojowy AD285 0.300 530,00
85757747 Czujnik pokojowy FM52 0.100 430,00
100012044 Czujnik pokojowy bez regulacji AD244 0.100 385,00
85757742 Czujnik temperatury spalin FM47 0.200 281,00
100013307 Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik AD252 0.300 354,00
Regulacje dla konsoli DIEMATIC-m 3
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
85757743 Płytka + czujnik dla jednego zaworu mieszaczowego FM48 0.400 760,00
88017017 Czujnik dla obiegu z mieszaczem AD199 0.200 130,00
100018923 CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy AD284 0.300 750,00
100018924 CDI-D Programowalny czujnik pokojowy AD285 0.300 530,00
85757747 Czujnik pokojowy FM52 0.100 430,00
100012044 Czujnik pokojowy bez regulacji AD244 0.100 385,00
88017851 Kabel BUS RX 12 L=12 m AD134 0.400 410,00
81997720 Kabel połączeniowy BUS L=40 m DB119 1.000 540,00
88017858 Element pośrednicący do BUS AD 139 AD139 0.100 270,00
100000030 Czujnik c.w.u. AD212 0.200 130,00
85757742 Czujnik temperatury spalin FM47 0.200 281,00
100013306 Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy AD251 0.200 354,00
100013307 Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik AD252 0.300 354,00
100004781 Czujnik zanurzeniowy z gilzą AD218 0.300 333,00
88017887 Czujnik zasobnika buforowego do DIEMATIC 3 AD160 0.200 400,00
Zaznaczone:


Wpisz minimum 3 znaki!