Grupa produktowa
MODULENS O
Zaznaczone:

Produkty główne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
7614041 Modulens O AFC 18/VL 160SL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondens. ze zintegr. podg. c.w.u. leżącym 201.000 30 860,00
7614044 Modulens O AFC 24/VL 160SL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondens. ze zintegr. podg. c.w.u. leżącym 201.000 31 050,00
7614046 Modulens O AFC 30/VL160 SL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondens. ze zintegr. podg. c.w.u. leżącym 221.000 31 400,00
7613736 Modulens O AFC 18 FF Kocioł olejowy kondensacyjny 126.200 24 400,00
7613738 Modulens O AFC 24 FF Kocioł olejowy kondensacyjny 126.200 24 680,00
7613740 Modulens O AFC 30 FF Kocioł olejowy kondensacyjny 131.200 24 890,00
7613742 Modulens O AFC 18/100 HL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondensacyjny ze zintegr. podg. c.w.u. 169.000 31 070,00
7613744 Modulens O AFC 24/100 HL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondensacyjny ze zintegr. podg. c.w.u. 169.000 30 870,00
7613746 Modulens O AFC 30/100 HL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondensacyjny ze zintegr. podg. c.w.u. 189.000 31 610,00
7613748 Modulens O AFC 18/B160 SL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 201.000 31 860,00
7613750 Modulens O AFC 24/B160 SL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 201.000 32 170,00
7613752 Modulens O AFC 30/B160 SL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 221.000 32 390,00
7613754 Modulens O AFC 18/B220 SHL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 232.000 36 610,00
7613756 Modulens O AFC 24/B220 SHL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 232.000 36 870,00
7613758 Modulens O AFC 30/B220 SHL/DIEMATIC iSystem Kocioł olejowy kondensacyjny z podgrzewaczem c.w.u. 252.000 37 610,00
Przygotowanie c.w.u.
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
7611256 Zestaw połączeń kocioł/podgrzewacz z pompą klasy A do B220 SHL MV35 2.800 2 270,00
100000030 Czujnik c.w.u. AD212 0.200 200,00
7608113 Zestaw połączeniowy kocioł/podgrzewacz z pompą klasy A do B160SL MV32 2.800 2 040,00
Moduły hydrauliczne
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100017736 Ogranicznik temperatury ogrzewania podłogowego MV10 0.250 720,00
7608112 Wewnętrzny zespół pompowy z mieszaczem z pompą klasy A MV31 2.800 2 600,00
100016490 Zestaw dostosowawczy zewnętrznego zaworu 3-drogowego MV6 0.900 400,00
100020167 Zespół pompowy do obiegu bez mieszacza z pompą klasy A EA143 5.850 1 900,00
7608024 Zestaw dostosowawczy zewnętrznej pompy obiegowej MV30 1.300 110,00
100020168 Zespół pompowy do obiegu z mieszaczem z pompą klasy A EA144 6.000 2 700,00
100020164 Rozdzielacz hydrauliczny 2-obiegi EA140 0.850 1 000,00
100020165 Konsola montażowa rozdzielacza hydraulicznego EA140 EA141 1.050 150,00
89557009 Zestaw połączeniowy G oraz R (1" i 3/4") BH84 0.300 120,00
Akcesoria
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100016432 Naczynie wzbiorcze 18 litrów MV4 2.800 420,00
100004290 Neutralizator kondesatu FM155 7.800 880,00
100004291 Zestaw uzupełniający do neutralizatora kondesatu FM156 6.100 490,00
100004292 Wspornik neutralizatora kondesatu FM157 1.800 490,00
100004293 Pompa tłocząca FM158 1.900 1 410,00
100019346 Sprzęgło hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 3.800 1 320,00
Regulacje
Numer Nazwa Pakiet Waga kg Cena PLN Do koszyka
100018923 CDR-D Programowalny czujnik pokojowy bezprzewodowy AD284 0.300 720,00
100018924 CDI-D Programowalny czujnik pokojowy AD285 0.300 510,00
100013304 Płytka i czujnik dla jednego zaworu mieszającego AD249 0.400 440,00
100013305 Czujnik systemowy c.w.u. AD250 0.100 200,00
100013306 Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy AD251 0.200 340,00
100013307 Moduł radiowy kotła nadajnik/odbiornik AD252 0.300 340,00
88017851 Kabel BUS RX 12 L=12 m AD134 0.400 390,00
100000030 Czujnik c.w.u. AD212 0.200 200,00
85757747 Czujnik pokojowy FM52 0.100 410,00
88017017 Czujnik dla obiegu z mieszaczem AD199 0.200 200,00
100018254 DIEMATIC VM iSystem Konsola sterownicza AD281 1.400 4 290,00
Zaznaczone:Wpisz minimum 3 znaki!